ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2021. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax EGWIS e-learning Portal EGWIS eshop portal


Lumion 10.5


Η σειρά μαθημάτων θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό κέντρo της

E.G.W. Information Services Ltd.

στη Πάφο

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από 25/10/2021

 (δυνατότητα αλλαγής ημερ. εφαρμογής κατόπιν συνεννόησης με συμμετέχοντες)

Ωράριο μαθημάτων: 18:00-21:00

Διάρκεια μαθημάτων: 15 ώρες.


Δικαίωμα συμμετοχής: €379.31

Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: €255.00

Τελικό κόστος που καταβάλλεται: €124,31

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλ: 26811036, Φαξ: 26931862


Μέγιστος αριθμός

Συμμετεχόντων:

10

Ταχύρρυθμο

Πρόγραμμα

για φοιτητές & επαγγελματίεςLumion 10.5

Αρχείο pdf Εγγραφή/ Δήλωση Συμμετοχής

Πληρωμή (εξόφληση) - €124.31: