ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2019. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax EGWIS e-learning Portal

Εγκεκριμένο από ΑνΑΔ

“The difference between staying current and staying ahead”

Νέα ΕπικοινωνίαΗ E.G.W. Information Services Ltd.-Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, από τις 25/5/2017,  έχει εγκριθεί σαν Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) στη Πάφο στον τομέα ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για το επαγγελματικό πεδίο Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).


Σύμφωνα με το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ), και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ( CyQF) τα οποία λειτουργούν κάτω από την αρμοδιότητα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) έχουν σαν στόχο την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων ατόμων, υποψηφίων στους διάφορους τομείς οι οποίοι αναγράφονται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.


Η πιστοποίηση των Επαγγελματικών προσόντων μπορεί να γίνει μόνο σε εγκεκριμένα ΚΑΕΠ τα οποία αναλαμβάνουν την ενημέρωση των υποψηφίων και την διεξαγωγή της αξιολόγησης, εξέτασης η οποία διενεργείται από εγκεκριμένους από την ΑνΑΔ αξιολογητές.


Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, για την πιστοποίηση τους ως εκπαιδευτές  ΕΕΚ, μπορούν να:


1. επιλέξουν την απευθείας αξιολόγηση τους ή να

2. συμμετέχουν σε εξειδικευμένη κατάρτιση/ καθοδήγηση πριν την αξιολόγηση τους.

Η E.G.W. Information Services Ltd. σαν κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης προσφέρει πρόγραμμα  για την προετοιμασία των υποψηφίων στον τομέα αυτό ( Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5).


Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Προσόντων απονέμονται στους επιτυχόντες από την ΑνΑΔ και αποτελούν αξιόπιστα και έγκυρα εφόδια για επαγγελματική σταδιοδρομία, διευκολύνοντας επιπρόσθετα την κινητικότητα των κατόχων τους εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου.